• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay đổi theo mức lương mới

  • PDF.

CN Nguyễn Thị Ngoan - 

Với việc điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ, chi phí thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng theo mức lương mới.

Vừa qua, Bộ Y tế có công văn số 3687/BYT-BH ngày 01/07/2024 gửi BHXH Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73 của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

BHYT CNTT

Theo đó, mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp từ 01/7/2024 đến 31/12/2024 được điều chỉnh như sau:

- Về mức hưởng BHYT đối với trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024: chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: tương đương thấp hơn 351.000 đồng.

- Với mức thanh toán trực tiếp hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024: số tiền tối đa không quá 0,15 đến không quá 2,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 351.000 đồng đến không quá 5.850.000 đồng (mức thanh toán theo tuyến bệnh viện).

- Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở:

+ Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 01/7/2024: tương đương không vượt quá 105.300.000 đồng.

+ Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2024 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2024, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật được hưởng: Số tiền này tương đương và không vượt quá 81.000.000 đồng hoặc tương đương, không vượt quá 105.300.000 đồng (tuỳ đối tượng).

- Với trường hợp có số tiền cùng chi trả đã đủ hoặc lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được hưởng quyền lợi theo quy định của Bộ Y tế.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 11 Tháng 7 2024 13:23

You are here Tin tức Y học thường thức Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay đổi theo mức lương mới