• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Phòng Quản lý Chất Lượng

 • PDF.

1. Tên Phòng: Phòng Quản Lý Chất Lượng

2. Liên hệ: Địa chỉ: 01 Nguyễn Du – TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

3. Lịch sử phát triển:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam được thành lập từ năm 1997. Từ đó đến nay, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới... nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.

Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

qlcl

Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 31/05/2017, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định số 396/QĐ-BV thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện do Giám đốc – BSCKII. Phạm Ngọc Ẩn làm phụ trách phòng, nhằm mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 • Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

5. Tổ chức nhân sự:

5.1 Lãnh đạo đương nhiệm

- Phụ trách phòng: BSCKII. Nguyễn Lương Quang

5.2 Số lượng nhân sự phòng:

- Chuyên trách:

       + ĐDCKI. Dương Thanh Kỳ

       + Ths. Huỳnh Thị Phúc

6. Tóm tắt thành tựu:

Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Phòng đã triển khai và hoàn thành một số công tác, cụ thể như sau:

 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện và giám đốc phê duyệt.
 • Phối hợp với phòng KHTH, phòng điều dưỡng, phòng giải quyết các sự cố y khoa, đề xuất các giải pháp khắc phục, tổ chức thành công thi kiểm tra tay nghề bác sĩ, điều dưỡng và ngày hội 5S.
 • Tổ chức thành công việc đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện và tiếp đoàn đánh giá của Bộ Y tế dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Kết quả Bộ Y tế đánh giá chất lượng bệnh viện qua các năm:

Năm 2017:

 1.  Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 77/83 tiêu chí
 2.  Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 93%
 3.  Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 311
 4.  Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.04
 • Cải tiến chất lượng bệnh viện trong một số nội dung như: thời gian chờ khám của người bệnh; sự hài lòng của người bệnh khám nội trú, hài lòng của nhân viên y tế; đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng.

 

BÀI ĐĂNG NĂM 2018

 1. Ngày hội 5S tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp cho các vấn đề bằng sơ đồ xương cá
 3. Có nên coi bệnh nhân là khách hàng?

BÀI ĐĂNG NĂM 2019

 1. Báo cáo tự kiểm tra cuối năm 2018 - Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam
 2. Tập huấn hướng dẫn xây dựng đề án cải tiến chất lượng và báo cáo sự cố y khoa
 3. 10 thực tế về an toàn người bệnh theo báo cáo của WHO
 4. Hoạt động hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới lần thứ nhất

BÀI ĐĂNG NĂM 2020

 1. Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
 2. Chuỗi hoạt động của phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
 3. Quản lý chất lượng trong chăm sóc sức khỏe

BÀI ĐĂNG NĂM 2021

 1. Giải cờ tướng mừng Xuân Tân Sửu 2021
 2. Ngày an toàn người bệnh thế giới năm 2021: Chăm sóc an toàn cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh
 3. Áp dụng "lean six sigma" trong tối ưu hóa vận hành bệnh viện

BÀI ĐĂNG NĂM 2022

 1. Kết quả triển khai các bộ tiêu chí về chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Công đoàn bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đạt giải nhất toàn đoàn giải cầu lông công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2022
 3. Sử dụng thuốc an toàn không gây hại: Mục tiêu an toàn người bệnh năm 2022

BÀI ĐĂNG NĂM 2023

 1. Tăng cường giảm thiểu rác thải nhựa y tế hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2023
 2. Ứng dụng mô hình 5S trong bệnh viện

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 6 2023 20:14

You are here Tổ chức Các phòng chức năng Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện