• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
567

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 18 Tháng 4 2024 00:09

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
302 53.3%
Tạm được
152 26.8%
Sạch sẽ
106 18.7%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?