• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Phòng Điều dưỡng

 • PDF.

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Quảng Nam hiện nay được thành lập theo Quyết định số 164/TC-SYT ngày 17 tháng 8 năm 1993 của Sở Y tế Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trưởng phòng qua các giai đoạn:

- Năm 1993 – 1998:  Trình Trung Lân

- Năm 1999 – 2001: Nguyễn Thị Ngọc Lang

- Năm 2001 – 2002: Nguyễn Thị Tâm

- Năm 2002 – 2003: Trần Thị Thân

- Năm 2003-2015: Huỳnh Thị Phương Anh

- Năm 2016 đến nay: Nguyễn Thị Phước

 

hdd

II. TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

1. Tổ chức:

Theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế, Phòng Điều dưỡng do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập, có các bộ phận sau:

a) Bộ phận giám sát khối Lâm sàng;

b) Bộ phận giám sát khối Cận lâm sàng;

c) Bộ phận giám sát khối Khám bệnh

2. Nhân sự: 03 người

- CNĐD Nguyễn Thị Phước : Trưởng phòng

- CNĐD Nguyễn Thị Hoàn

- CNĐD Phạm Thị Sang

III. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

8. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

IV. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- Năm 1997 Giấy khen của UBND Thị xã Tam Kỳ trong công tác Từ thiện

- Năm 1998 Giấy khen của Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam trong công tác Từ thiện

- Năm 2001, 2005, 2007, 2008: Giấy khen của Sở Y tế Quảng Nam

- Năm 2009: Đạt danh hiệu tập thể xuất sắc của Sở Y tế Quảng Nam

- Năm 2002, 2006,  2009 Băng khen của UBND Tỉnh Quảng Nam

- Năm 2010: Đạt danh hiệu tập thể xuất sắc của Bộ Y tế

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế ban hành và theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo bệnh viện với mục đích đem đến sự hài lòng cho người bệnh trong công tác chăm sóc.

Trọng tâm các vấn đề sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động Điều dưỡng và Hộ lý, đảm bảo sự an toàn và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

2. Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của Điều dưỡng.

3. Nâng cao trình độ chuyên môn của Điều đưỡng/Nữ hộ sinh/Kỹ thuật viên và Hộ lý – Y công qua các khóa đào tạo dài hạn (Cử nhân), đào tạo ngắn hạn tại bệnh viện hoặc của các chương trình Dự án

4. Xây dựng lực lượng chăm sóc có chất lượng, kỹ năng giao tiếp tốt và kết hợp đầy đủ, nhuần nhuyễn 3 yếu tố: Bàn tay - Khối óc - Trái tim.

5. Phát triển công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin trong lĩnh vực điều dưỡng.

6. Tổ chức thực hiện công tác Điều dưỡng ngày càng phát triển theo định hướng của ngành Điều dưỡng Việt Nam.

Phòng Điều dưỡng

Các bài đã đăng: 

1. Hội thi kiến thức – tay nghề cho điều dưỡng/nữ hộ sinh/kỹ thuật viên mới năm 2012 
2. Kết quả thi kiểm tra tay nghề cho nhân viên mới Chuyên ngành ĐD/NHS/KTV  
3. Hội thảo Khoa học Điều dưỡng khu vực miền Trung mở rộng lần thứ V năm 2012 
4.Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện tại BVĐK Quảng Nam 
5. Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam 
6. Nghiên cứu điều dưỡng – vấn đề cần được quan tâm

.................................

BÀI ĐÃ ĐĂNG NĂM 2014

 1. Trọng tâm công tác điều dưỡng quý I năm 2014
 2. Tập huấn phòng chống bệnh Sởi, Rubella, Cúm A tại BVĐK tỉnh Quảng Nam năm 2014
 3. Công tác vệ sinh bệnh viện
 4. Hội thảo khoa học chuyên đề Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn 2014
 5. Khoa Ung bướu BVĐK tỉnh Quảng Nam - một điểm sáng trong công tác CSTD
 6. Sinh hoạt chuyên đề điều dưỡng 2014
 7. Vai trò điều dưỡng trong phục hồi chức năng tại BVĐK tỉnh Quảng Nam
 8. Khoa HSTC-CĐ và những chiến sĩ thầm lặng
 9. Kế hoạch khảo sát đánh giá thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng năm 2014
 10. Tập huấn chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng tại BVĐK tỉnh Quảng Nam
 11. Một số lưu ý khi chăm sóc người bệnh bị bệnh hô hấp mạn tính
 12. Một số điều người Điều dưỡng cần lưu ý khi cho người bệnh dùng thuốc đúng
 13. Ngày "Sức khỏe tâm thần thế giới" và Hội chứng trầm cảm

BÀI ĐĂNG NĂM 2015

 1. Hướng dẫn an toàn bơm thuốc qua catheter đặt trong lòng mạch
 2. Kế hoạch vệ sinh bệnh viện 2015
 3. Triển khai góp ý kiến “Sửa đổi quy chế trang phục y tế” tại BVĐK tỉnh Quảng Nam - năm 2015
 4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam với “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
 5. Thông tin về tập huấn an toàn người bệnh tại Trung tâm đào tạo Bệnh viện Trung ương Huế
 6. Sinh hoạt chuyên đề an toàn người bệnh của Hội đồng Điều dưỡng BVĐK tỉnh Quảng Nam
 7. Buổi lễ hoàn thành chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2013-2015 của Dự án: BVĐK tỉnh Quảng Nam là bệnh viện vệ tinh của BVTW Huế giai đoạn 2013-2020
 8. Tấm gương về người nữ nhân viên y tế  nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 9. Chế độ ăn uống trong một số bệnh thận
 10. Sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu khoa học dành cho điều dưỡng
 11. Giao tiếp và quy trình điều dưỡng

BÀI ĐĂNG NĂM 2016

 1. Thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của mọi nhân viên; hướng đến sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội Chi hội-nhiệm kỳ 2016-2021
 3. Tập huấn quản lý chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 4. Hội thi tay nghề Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2016
 5. Đào tạo liên tục điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2016
 6. Tập huấn giao tiếp ứng xử cho điều dưỡng, hộ sinh, KTV  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2016

BÀI ĐĂNG NĂM 2017

 1. Vai trò của nghiên cứu điều dưỡng và chọn vấn đề nghiên cứu
 2. Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh
 3. Mít tinh kỷ niệm ngày điều dưỡng thế giới 12-5

BÀI ĐĂNG NĂM 2018

 1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa
 2. Kỷ niệm ngày công tác xã hội Việt Nam tại BVĐK tỉnh Quảng Nam năm 2018
 3. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày quốc tế điều dưỡng
 4. Khóa đào tạo tiêm truyền trị liệu cơ bản tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2019

 1. Vai trò của điều dưỡng
 2. Lớp tập huấn an toàn truyền máu và truyền máu lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 3. Dinh dưỡng cho người cao tuổi
 4. Cách chăm sóc người bệnh có vấn đề về sức khỏe tâm thần

BÀI ĐĂNG NĂM 2020

 1. Khoá đào tạo liên tục năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Hội thi tay nghề giỏi Điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ thuật viên năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 3. Cảm nhận đôi điều nhân chuyến công tác về thăm mẹ Việt Nam anh hùng

BÀI ĐĂNG NĂM 2021

 1. Hội thi tay nghề giỏi năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Đào tạo liên tục cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam - năm 2020

BÀI ĐĂNG NĂM 2022

 1. Hội thi tay nghề giỏi năm 2021 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Đào tạo trực tuyến cho điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2021
 3. Điều dưỡng là gì?
 4. Cập nhật tiêu chuẩn về tiêm truyền tĩnh mạch an toàn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 14:31

You are here Tổ chức Các phòng chức năng Phòng Điều dưỡng