• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Giới thiệu

Quy chế thực hiện dân chủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Phòng TCCB

quychedanchu

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 16:29

Tổng quan về Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

  • PDF.

Lịch sử hình thành và phát triển Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

- Tiền thân của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam là bệnh viện quân dân y của Chính quyền cũ. Sau giải phóng, Bệnh viện được tiếp quản và trở thành Bệnh viện khu vực cánh Nam của tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng với quy mô 350 giường bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam được thành lập ngày 18/01/1997 với quy mô 500 giường bệnh.

Từ năm 2009 đến nay bệnh viện tiếp tục phát triển với quy mô 600 giường bệnh, được đầu tư về cơ sở vật chất ngày càng hoàn chỉnh, trang thiết bị ngày càng hiện đại.

lgo BV

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 1 2023 14:40

Đọc thêm...

Ban biên tập Website

  • PDF.

Dưới đây là quy chế hoạt động trang web Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam

bientapweb

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 15 Tháng 4 2023 14:17

Quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-BV ngày 10/5/2012)

logobvqn

Chương I

Qui định chung

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

2. Mọi cán bộ, công chức viên chức của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1.Bệnh viện đa khoa Quảng Nam làm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọi hoạt động của bệnh viện đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, quy chế làm việc của Sở Y tế Quảng Nam và quy chế này.

2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyên nghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 11 2019 15:03

Đọc thêm...

Nơi giành lại sự sống

  • PDF.

Ở bệnh viện, có một nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết gần như không còn, người thầy thuốc phải chiến đấu với tử thần giành lại sự sống cho bệnh nhân. Nơi đó, mỗi cá nhân luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: Phải yêu thương, chăm sóc người bệnh như ruột thịt của mình, xem họ đau đớn cũng như mình đau đớn.

noigianhlaisusong

Tập thể Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam luôn tận tâm tận lực vì người bệnh.

Ảnh: TRƯỞNG HOA

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 03 Tháng 3 2013 11:15

Đọc thêm...

You are here Giới thiệu