• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Phòng Tài chính kế toán

 • PDF.

I. Giới thiệu chung:

1. Phòng Tài chính – kế toán là một trong 6 phòng chức năng của Bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

1. Nguyễn Văn Thiêm
2. Đoàn Quang Chiến
3. Nguyễn Thị Hạnh Bình

 IMG_2131

Phòng thu và thanh toán viện phí

II. Tổ chức nhân sự:

Phòng gồm có 29 người
Trong đó:
- Biên chế                            : 23 người
+ Đại học                             : 13 người
+ Trung cấp                         : 09 người
+ Sơ cấp Dược                  : 01 người
- Hợp đồng chờ thi tuyển   : 01 người
+ Trung cấp                          : 01 người
- Hợp đồng có thời hạn 01 năm: 05 người
+ Đại học                              : 01 người
+ Cao đẳng                          : 01 người
+ Trung cấp                          : 03 người:

III. Nhiệm vụ của phòng:

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. 

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu chi việc phí theo đúng qui định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương,, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giiám sát công tác kế toán, chế dộ thu, chi của Bệnh viện.

5. Định kỳ, thực hiện báo cáo quyết toán tình hính sử dụng ngân sách Nhà nước, tình hình thu phí, lệ phí được để lại, kiểm kê tài sản, dụng cụ toàn viện

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động bệnh viện.

IV. Các bộ phận trực thuộc Phòng:

* Bộ phân kế toán chung:

1. Kế toán trưởng

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiệm vụ của Phòng TCKT.

- Điều hành các hoạt động nghiệp vụ TCKT phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và chế độ chính sách của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ sổ sách, báo cáo thanh quyết toán và công tác kiểm kê định kỳ.

2. Trần Công Tuấn – Phó phòng kế toán

- Điều hành hoạt động của Phòng TCKT và ký ủy quyền Kế toán trưởng khi kế toán đi vắng.

-  Theo dõi, thực hiện các khoản phải thu, phải trả cho CBCC trong đơn vị.  .

3. Hoàng Thị Hòa Bình – Kế toán tổng hợp.

- Lập báo cáo quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động theo qui định

- Lập báo cáo công khia tài chính định kỳ và các báo cáo tài chính theo yêu cầu.

- Bảo quản lưu trũ tài liệu, chứng từ kế toán.

DSCN9725

4. Nguyễn Tấn Sanh – Kế toán giao dịch kho bạc, ngân hàng:

- Lập chứng từ rút, thanh toán các khoản chi phí phat sinh qua kho bạc, ngân hàng.

- Theo dõi các hợp đồng về cung cấp dịch vụ, vật tư hàng hóa với bên ngoài  đơn vị.

- Theo dõi, thực hiện các khoản phải thu, phải trả với các đơn vị.

5. Nguyễn Văn Tấn - Kế toán vật tư tài sản

- Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập tồn  vật tư, công cụ dụng cụ.

- Thực hiện báo cáo quyết toán sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ định kỳ quí, tháng, năm.

- Lập hồ sơ đấu thầu, mua sắm vật tư, tài sản theo yêu cầu.

6. Bùi Thị Thanh Thúy: Thủ quĩ

- Ghi chép phản ánh tình hình thu, chi, tồn quĩ tiền mặt vào sổ quĩ.

- Kiểm tra, thực hiện việc thu, chi tiền mặt theo chứng từ phát sinh.

- Quản lý quĩ và báo cáo tồn quĩ theo qui định.

DSCN9727

DSCN9726

Hoạt động của các bộ phận Phòng TCKT

* Bộ phận kế toán thu thanh toán viện phí nội trú và ngoại trú:

Tổ trưởng: Trần Công Tuấn

- Kiểm tra giám sát công tác nghiệp vụ.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi viện phí, BHYT định kỳ theo yêu cầu quản lý.

- Lập báo cáo, phân tích tình hình thu chi viện phí, BHYT định kỳ hằng tháng, quí, năm.

a. Viện phí nội trú:

- Thực hiện thu tạm ứng, thanh toán viện phí khi bệnh nhân ra viện theo biểu giá viện phí bệnh viện qui dịnh.

b. Viện phí ngoại trú:

- Thực hiện thu, thanh toán viện phí đối với đối với bệnh nhân vào khoa Cấp cứu.

- Thu tiền khám bệnh, xét nghiệm CLS bệnh nhân khám tại Phòng khám.

- Tổng hợp báo cáo, phân tích tình hình thu viện phí ngoại trú định kỳ tháng, quí, năm.

* Bộ phận kế toán thanh quyết toán chi phí KCB  BHYT: 

Cụm trưởng: Nguyễn Văn Vỵ

- Tổng hợp quyết toán chi phí KCB BHYT định kỳ với cơ quan BHXH và các đối tượng theo hợp đồng KCB  Bệnh viện đã ký.

- Lập báo cáo, phân tích tình hình thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT định kỳ tháng, quí, năm.

- Báo cáo phản ánh kịp thời các chi phí KCB BHYT không chi trả theo thông báo quyết toán hằng quí.

a. Kế toán BHYT nội trú:

- Kiểm tra, thanh toán chi phí điều trị khi bệnh nhân ra viện theo đúng biểu giá viện phí bệnh viện qui định.

- Cuốí tháng, tập hợp, phân loại thanh toán bệnh nhân BHYT ra viện để quyết toán chi phí chi phí với BHYT

b. Kế toán BHYT Ngoại trú:

- Kiểm tra, thống kê, báo cáo chi phí KCB BHYT theo Phiếu KCB BHYT ngoại trú định kỳ hằng tháng theo đúng biễu mẫu qui định

V. Những thành tích đạt được của Phòng:

Phòng Tài chính – kế toán được Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen “Tập thể lao động tiên tiến” nhiều năm liền.

 

BÀI ĐÃ ĐĂNG NĂM 2014

 1. Thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí KCB cho người nghèo
 2. Lợi ích khi thực hiện kê khai thuế qua mạng
 3. Thông báo hỗ trợ học sau đại học
 4. Quy trình mua bán, sửa chữa tài sản tổng trị giá dưới 100 triệu đồng

BÀI ĐĂNG NĂM 2015

 1. Nội dung thay đổi của thông tư số 11112013/TT-BTC ngày 15/08/2013 về hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc (trích)
 2. Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế (theo luật BHYT mới)
 3. Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

BÀI ĐĂNG NĂM 2019

 1. Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
 2. Thông tư 13/2019 TT/BYT

BÀI ĐĂNG NĂM 2020

 1. Những điều bệnh nhân hài lòng ở khu chờ bệnh viện
 2. Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt – những thuận lợi và khó khăn

BÀI ĐĂNG NĂM 2021

 1. Về việc thay đổi kỳ kê khai tính thuế và thời gian nộp thuế, quyết toán thuế TNCN năm 2021
 2. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
 3. Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online 2021

BÀI ĐĂNG NĂM 2022

 1. Những điểm mới của nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
 2. Về viêc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe trong bệnh viện

BÀI ĐĂNG NĂM 2023

 1. Quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh sẽ thay đổi gì khi tăng lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2023
 2. Trích yếu một số nội dung về hoàn thuế thu nhập cá nhân và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 9 2023 17:22

You are here Tổ chức Các phòng chức năng Phòng Tài chính kế toán