• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng phương pháp nút động mạch

  • PDF.

Bs Nguyễn Quốc Việt - Khoa Ngoại TN-LN

pae

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 12 Tháng 10 2016 16:01

You are here Đào tạo Tập san Y học Điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng phương pháp nút động mạch