• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khe hở môi – vòm miệng từ 27/5/2024 tại BVĐKQN – Liên hệ: Bs CK2 Nguyễn Minh Đức 0905309192. Xem THÔNG BÁO!

Khám chữa bệnh

Quy trình soạn thảo văn bản tại BVĐK Quảng Nam

  • PDF.

Phòng HCQT

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 15:01

Cập nhật thông tin về triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Bộ Y Tế

  • PDF.

Ds Lê Thị Diệu Hiền-Khoa Dược

- Công văn số 20297/QLD-GTngày 01/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó các Bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế ngành (Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an và Cục Y tế Giao thông vận tải), các Sở Y  tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo quy định chậm nhất ngày 01/01/2018.

- Ngày 08/05/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.Triển khai quy định tại điều 136 của nghị định qui định về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện như sau:

qllthuoc

1.Danh mục thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  chỉ được mua thuốc đã trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc đã trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm mua thuốc.

2. Giá thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

    a. Đối với các thuốc có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm

    b. Đối với thuốc không có trong danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào không được cao hơn giá trúng thầu của chính thuốc đó đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ y tế trong vòng 12 tháng tính đến trước thời điểm mua thuốc.

3.Trường hợp các cơ sở y tế có  nhu cầu mua các thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú cung ứng tại cơ sở bán lẻ nằm trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa trúng thầu tại chính bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Y Tế( Cục Quản lý dược), cơ sở y tế cần khẩn trương lập kế hoạch mua sắm bổ sung đối với các thuốc này theo quy định về đấu thầu thuốc hiện hành để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

4. Đề nghị các đơn vị căn cứ thông tin giá thuốc trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế( Cục Quản lý Dược) để thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

5.Để kịp thời cập nhật, công bố kết quả trúng thầu của các đơn vị, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu , đề nghị các cơ sở tổ chức đấu thầu thuốc, các Sở Y tế tỉnh, thành phố tổ chức đấu thầu tập trung thuốc khẩn trương gởi báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo văn bản này về Bộ Y tế ( Cục Quản lý Dược). Hình thức gửi báo cáo : Bằng văn bản (địa chỉ: Cục Quản lý dược- 138A Giảng Võ, Ba Đình,TP.Hà Nội) và thư điện tử (về địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Cục Quản lý dược thông báo để các Bệnh viện , viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế ngành ( Cục Quân y- Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an và Cục Y tế Giao thông vận tải), các Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo quy định chậm nhất ngày 01/01/2018.

Nguồn: http://www.dav.gov.vn/

 

Quy trình khám bệnh mới từ 01/2018

  • PDF.

Khoa Khám bệnh

sodo

Xem hình lớn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 21 Tháng 1 2018 05:42

Thay đổi nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

  • PDF.

Ngày 08/8/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3340/BHXH-ST hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH như sau:

1. Về mẫu, mã sổ BHXH: Thay thế cụm từ “ Số sổ” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số”. Ví dụ, bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”. Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu mới từ ngày 01/8/2017.

2. Về mẫu, mã thẻ BHYT: Thay thế từ “Số” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số”. Ví dụ, thẻ trước đây in “Số: DT 2010118000001, nay được in là “Mã số: DT2010118000001”. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/…”. Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu mới từ ngày 01/8/2017.

3. Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

4. Về tra cứu thông tin thẻ BHYT: Cơ sở KCB BHYT khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để xác minh. Cơ quan BHXH, phòng/bộ phận giám định BHYT có trách nhiệm liên hệ với phòng/bộ phận cấp sổ, thẻ để trả lời cơ sở KCB BHYT về giá trị sử dụng thẻ ngay trong ngày, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh thông tin tới các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn, đơn vị quản lý người tham gia và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng nội dung trên.

bh

Mẫu thẻ BHYT mới

Quy trình triển khai kỹ thuật mới và quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án

  • PDF.

Phòng kế hoạch tổng hợp

1. Quy trình triển khai kỹ thuật mới, phương pháp mới

2. Quy trình tiếp nhận,kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 11:15

You are here Khám bệnh