• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Các phòng chức năng

  • PDF.
  1. Phòng Điều dưỡng
  2. Phòng Hành chính quản trị
  3. Phòng Kế hoạch tổng hợp
  4. Phòng Tài chính kế toán
  5. Phòng Tổ chức cán bộ
  6. Phòng Vật tư thiết bị Y tế
  7. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

IMG_1896

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 11:02

You are here Tổ chức Các phòng chức năng