• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Các phòng chức năng

  • PDF.
  1. Phòng Điều dưỡng
  2. Phòng Hành chính quản trị
  3. Phòng Kế hoạch tổng hợp
  4. Phòng Tài chính kế toán
  5. Phòng Tổ chức cán bộ
  6. Phòng Vật tư thiết bị Y tế
  7. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

IMG_1896


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 24 Tháng 6 2018 12:52

You are here Tổ chức Các phòng chức năng