• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG HOẶC DD SÁT KHUẨN - ĐEO KHẨU TRANG - GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ. PHẢI COI CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 03/08 đến 09/08 năm 2020

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 02 Tháng 8 2020 20:14

You are here Lịch trực bệnh viện