• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Giới thiệu

Quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - QĐ 332/QĐ-BV ngày 30/03/2018

  • PDF.

logobvqn

Chương I

Quy định chung

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung bản Quy chế làm việc của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-BV ngày 10/5/2012 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

2. Tất cả công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 31 Tháng 3 2018 08:31

Đọc thêm...

Quy chế thực hiện dân chủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Phòng TCCB

quychedanchu

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 16:29

Ban biên tập Website

  • PDF.

Dưới đây là quy chế hoạt động trang web Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam

bientapweb

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 21 Tháng 6 2012 20:24

Nơi giành lại sự sống

  • PDF.

Ở bệnh viện, có một nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết gần như không còn, người thầy thuốc phải chiến đấu với tử thần giành lại sự sống cho bệnh nhân. Nơi đó, mỗi cá nhân luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: Phải yêu thương, chăm sóc người bệnh như ruột thịt của mình, xem họ đau đớn cũng như mình đau đớn.

noigianhlaisusong

Tập thể Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam luôn tận tâm tận lực vì người bệnh.

Ảnh: TRƯỞNG HOA

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 03 Tháng 3 2013 11:15

Đọc thêm...

Quy chế làm việc của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-BV ngày 10/5/2012)

logobvqn

Chương I

Qui định chung

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1.Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

2. Mọi cán bộ, công chức viên chức của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1.Bệnh viện đa khoa Quảng Nam làm việc theo chế độ một thủ trưởng, mọi hoạt động của bệnh viện đều phải tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế bệnh viện của Bộ Y tế, quy chế làm việc của Sở Y tế Quảng Nam và quy chế này.

2. Bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, thường xuyên nghiên cứu cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 31 Tháng 3 2018 08:15

Đọc thêm...

You are here Giới thiệu