• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
442

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019 07:52

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
260 58.8%
Tạm được
116 26.2%
Sạch sẽ
61 13.8%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?