• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
459

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 02 Tháng 5 2020 10:39

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
263 57.3%
Tạm được
122 26.6%
Sạch sẽ
69 15%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?