• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
445

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 11 Tháng 10 2019 21:10

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
261 58.7%
Tạm được
117 26.3%
Sạch sẽ
62 13.9%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?