• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
438

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 08 Tháng 6 2019 01:30

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
258 58.9%
Tạm được
115 26.3%
Sạch sẽ
60 13.7%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?