• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM ĐÃ TRIỂN KHAI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 1900.969646 VÀ QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BV TẠI MỤC ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH ONLINE

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
474

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 04 Tháng 1 2021 11:36

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
269 56.8%
Tạm được
127 26.8%
Sạch sẽ
73 15.4%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?