• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được công nhận danh hiệu BỆNH VIỆN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC NĂM 2019

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
452

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 15 Tháng 1 2020 20:18

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
261 57.7%
Tạm được
118 26.1%
Sạch sẽ
68 15%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?