• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam được công nhận danh hiệu BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC năm 2019

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
448

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 20 Tháng 11 2019 15:27

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
261 58.3%
Tạm được
118 26.3%
Sạch sẽ
64 14.3%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?