• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG HOẶC DD SÁT KHUẨN - ĐEO KHẨU TRANG - GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ. PHẢI COI CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
463

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 10:36

Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
266 57.5%
Tạm được
122 26.3%
Sạch sẽ
70 15.1%
You are here Vệ sinh ở bệnh viện thế nào?