• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 – Kỷ niệm 25 năm thành lập BVĐK tỉnh Quảng Nam 1997-2022 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam khánh thành KHU XẠ TRỊ GIA TỐC TUYẾN TÍNH

Thông báo của BV

THÔNG BÁO: Chào giá thẩm định giá dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống chụp cắt lớp CT Scanner 16 lát cắt và CT Scanner 64 lát cắt

  • PDF.

Phòng VTTBYT - 

Chaogia3264

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 7 2022 19:53

THÔNG BÁO: Chào giá cung cấp cathode cables cho cao thế của máy CT Scanner 32 dãy - GE Revolution ACT

  • PDF.

Phòng VTTBYT - 

Chaogia32

Xem tại đây

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 7 2022 19:47

THÔNG BÁO: Chào giá cung cấp đèn phát tia cho máy CT Scanner 64 lát cắt - GE OPTIMA 660

  • PDF.

Phòng VTTBYT - 

den 64

Xem tại đây

THÔNG BÁO: Chào giá thẩm định giá bóng X-quang cho hệ thống DSA Allura Xper FD 20

  • PDF.

Phòng VTTBYT - 

baogias

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 20:18

THÔNG BÁO: Chào giá cung cấp bóng X-quang cho hệ thống DSA Allura Xper FD 20

  • PDF.

bong xq

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 21:28

You are here Thông báo của Bệnh viện