• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Albumin so với dịch tinh thể ở bệnh nhân ARDS tại ICU

  • PDF.

Ths Lê Tự Định - Khoa ICU

GIỚI THIỆU

Tại Đơn vị Chăm Sóc Đặc Biệt (ICU), ở những bệnh nhân bị hội chứng nguy ngập hô hấp cấp tính (ARDS= Acute Respiratory Distress Syndrome), việc dùng liệu pháp truyền dịch có thể là cần thiết. Mục đích của bài báo tổng quan và phân tích gộp này là để xác định hiệu quả liệu pháp điều trị bằng dịch keo so với dịch tinh thể trên tỷ lệ tử vong và sự oxy hóa ở bệnh nhân tuổi trưởng thành bị ARDS.

PHƯƠNG PHÁP

Những thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đã được xác định thông qua một tìm kiếm có hệ thống của MEDLINE, EMBASE, CENTRAL và LILACS. Bài báo được công bố từ ngày 15 tháng 2 năm 2013 đã được sàng lọc một cách độc lập, để cung cấp các khuyến nghị điều trị dựa trên bằng chứng. Những thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng là hợp lệ nếu chúng so trị liệu bằng dung dịch keo với trị liệu bằng dịch tinh thể trên chức năng phổi, phản ứng viêm, tổn thương cũng như tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân trưởng thành bị ARDS. Thông số kết cục chính là tình trạng thở máy, tác động của phản ưng viêm đến quá trình trao đổi khí tại phổi và tác hại cũng như tỷ lệ tử vong của bệnh viện. Chức năng thận, cần điều trị thay thế thận, sự ổn định huyết động và thời gian điều trị tại ICU khi có các kết hậu quả thứ phát.

albuminng1

KẾT QUẢ             

Tổng cộng của 3 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng rút ra từ 4130 thử nghiệm có tiềm năng đã phát hiện trong cơ sở dữ liệu đã được lựa chọn để phân tích và định lượng tổng cộng 206 bệnh nhân được truyền hoặc albumin hoặc nước muối sinh lý. Nguy cơ tổng thể của độ lệch là không rõ ràng đến cao trong các thử nghiệm xác định. Nguy cơ được tính gộp của tử vong là không có ý nghĩa thống kê (albumin 34 100 (34,0%) so với 40 của 104 (38,5%), nguy cơ tương đối (RR) = 0.89, khoảng tin cậy 95% (CI) 0,62-1,28, P = 0,539) . Sai biệt trung bình (WMD) ở PaO2 / FiO2 (mmHg) được cải thiện trong 48 giờ đầu tiên (WMD = 62, 95% CI 47-77, P <0,001, I 2 = 0%) sau khi điều trị bắt đầu và vẫn ổn định sau 7 ngày (WMD = 20, 95% CI 4-36, P = 0,017, I 2 = 0%).

KẾT LUẬN

Có một nhu cầu cao đối với các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để điều tra hiệu quả của việc dùng dịch keo ở bệnh nhân bị ARDS. Dựa trên những kết quả của tổng quan này, liệu pháp dùng dịch keo với albumin cải thiện sự oxy hóa nhưng không làm thay đổi tỷ lệ tử vong.

Theo Medscape Critical, 2015;18(R10)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 27 Tháng 9 2015 14:35

You are here Đào tạo Tập san Y học Albumin so với dịch tinh thể ở bệnh nhân ARDS tại ICU