• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

KẾ HOẠCH Học tập và triển khai về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • PDF.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 11 2012 20:57

You are here Thông báo của Bệnh viện KẾ HOẠCH Học tập và triển khai về thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh