• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 29/04 đến 05/05 năm 2019

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 4 2019 11:25

You are here Lịch trực bệnh viện