• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ tháng 7 năm 2022, Khoa Phụ Sản BVĐK tỉnh Quảng Nam triển khai khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn. Hotline 0235.3821090

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

  • PDF.

Vũ Thị Phương Thanh - Phòng TCCB

Chiều ngày 27/6/2019, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã đến tham dự chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy đã đọc dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bệnh viện trên các nội dung: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đoàn thể. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả.

soket6

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện như: bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, phân công cụ thể và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi chi bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 1224-QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp.

soket61

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo; đồng thời có nhiều ý kiến tham gia phát biểu nhằm làm rõ thêm những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019.

soket62

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Sáu đã ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ trong giai đoạn khó khăn hiện nay, cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các chi ủy chi bộ cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 để phấn đấu đạt kết quả tốt trên mọi phương diện.

soket64

Hội nghị kết thúc với sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Bệnh viện về những kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 29 Tháng 6 2019 14:43

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019