• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Tắc động mạch quay trong can thiệp tim mạch - Dự phòng và điều trị

  • PDF.

Bs CK2 Trần Lâm

dongmachquay

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019 15:15

You are here Đào tạo Đào tạo ngành y tế Tắc động mạch quay trong can thiệp tim mạch - Dự phòng và điều trị