• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Quy định xếp loại thi đua hằng năm và xếp loại lao động hàng tháng năm 2015

  • PDF.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 20:39

You are here Thông báo của Bệnh viện Quy định xếp loại thi đua hằng năm và xếp loại lao động hàng tháng năm 2015