• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch trong ung thư

  • PDF.

BS Nguyễn Hồng Phúc - 

1. Tổng quan.

Trong những năm qua, thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (CPI) đã trở thành một chiến lược điều trị mạnh mẽ trong lĩnh vực liệu pháp miễn dịch ung thư. Trong thập kỷ qua, số lượng CPI được FDA phê chuẩn đã tăng lên đáng kể, mở ra những chân trời mới cho việc điều trị nhiều loại khối u. Rõ ràng, ba phân tử điểm kiểm soát miễn dịch đã được nghiên cứu sâu rộng, bao gồm protein 4 liên quan đến tế bào lympho T gây độc tế bào (CTLA-4) và protein chết tế bào-1 được lập trình (PD-1) và phối tử-1 của nó (PD-L1). Mặc dù thành công đáng kể, nhưng không phải tất cả bệnh nhân đều phản ứng tích cực với liệu pháp điều trị, điều này làm nổi bật sự phức tạp của vi môi trường khối u (TME) và hệ thống miễn dịch. Điều này đã dẫn đến việc xác định các dấu ấn sinh học phân tử để dự đoán phản ứng và độc tính. Ngoài ra, đã có sự tập trung mới vào việc phát triển các phương pháp phân phối và nhắm mục tiêu mới để có hiệu quả và hiệu lực của thuốc tốt hơn.

Những tiến bộ trong liệu pháp miễn dịch ung thư đã nhanh chóng xuất hiện trong thập kỷ qua. Điều này đã được ghi nhận bằng giải thưởng Nobel được trao năm 2018 cho James Allison và Tasuku Honjo vì đã phát hiện ra protein 4 liên quan đến tế bào lympho T gây độc tế bào (CTLA-4) và protein chết tế bào được lập trình-1 và phối tử-1 của nó (PD-1/). PD-L1), tương ứng, trong việc ức chế điều hòa miễn dịch âm tính. Đánh giá này làm sáng tỏ một nhóm liệu pháp miễn dịch cụ thể được gọi là thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (CPI).

mdk

Xem tiếp tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 5 2024 18:17

You are here Tin tức Y học thường thức Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch trong ung thư