• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ ngày 21/10/2020 Bệnh viện triển khai hình thức đặt lịch khám bệnh qua trang web BV và qua điện thoại số 1900.969646, trân trọng thông báo cùng quý khách hàng!

Danh sách địa chỉ truy cập bổ sung trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Quảng Nam

  • PDF.

 

Căn cứ Nghị định số 42/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh giai đoạn 2019-2025.

Nhằm từng bước góp phần "xây dựng nền quản trị y tế thông minh", hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế, Sở Y tế triển khai thống nhất cấu trúc địa chỉ truy cập các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và một số ứng dụng y tế trên môi trường mạng. Các đơn vị đã thực hiện bổ sung địa chỉ truy cập vào trang thông tin điện tử đơn vị dưới dạng tendonvi.quangnam.health.vn

Website Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam ngoài địa chỉ quen thuộc bvdkquangnam.vn sẽ có thêm địa chỉ bổ sung bvdk.quangnam.health.vn

Trân trọng thông báo cùng bạn đọc!

bosung1

 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ TRUY CẬP BỔ SUNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020 15:02

You are here Thông báo của Bệnh viện Danh sách địa chỉ truy cập bổ sung trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Quảng Nam