• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được công nhận danh hiệu BỆNH VIỆN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC NĂM 2019

Thông báo: Về việc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe trong bệnh viện

  • PDF.

Công đoàn BV

Công đoàn BVĐK tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe trong bệnh viện.

  • Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá từ 08 giờ 09/10/2010 đến 08 giờ 16/10/2019
  • Thời gian kết thúc nhận Đơn đấu giá, hồ sơ liên quan lúc 08 giờ 16/10/2019
  • Thời gian tổ chức đấu giá lúc 08 giờ 30 phút 16/10/2019 tại phòng giao ban bệnh viện

daugiaxe

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 10 2019 09:24

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo: Về việc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe trong bệnh viện