• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

YÊU CẦU BÁO GIÁ hoá chất huyết học tự động

 • PDF.

Khoa Dược - 

2909

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục
 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 11 2023 16:56

YÊU CẦU BÁO GIÁ hoá chất đông máu

 • PDF.

Khoa Dược - 

2908

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 11 2023 16:57

Thư mời chào giá VTYT khớp háng toàn phần

 • PDF.

Khoa Dược - 

2885

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 11 2023 15:16

Thư mời báo giá VTYT khớp gối

 • PDF.

Khoa Dược - 

2884

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Thư mời báo giá VTYT khớp háng bán phần

 • PDF.

Khoa Dược - 

2883

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục
You are here Thông báo của Bệnh viện