• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Thông báo của BV

YÊU CẦU BÁO GIÁ hoá chất Sinh phẩm định nhóm máu

 • PDF.

Khoa Dược - 

2825

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 09:21

YÊU CẦU BÁO GIÁ hoá chất Test nhanh

 • PDF.

Khoa Dược -  

2824

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 09:22

YÊU CẦU BÁO GIÁ hoá chất huyết thanh KST

 • PDF.

Khoa Dược - 

2823

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 09:22

YÊU CẦU BÁO GIÁ hoá chất Vi sinh

 • PDF.

Khoa Dược -

2822

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 09:22

YÊU CẦU BÁO GIÁ hoá chất XN HbA1C

 • PDF.

Khoa Dược - 

2819

Xem tại đây

 1. Thư mời
 2. Danh mục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 09:48

You are here Thông báo của Bệnh viện