• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ tháng 7 năm 2022, Khoa Phụ Sản BVĐK tỉnh Quảng Nam triển khai khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn. Hotline 0235.3821090

Phân loại AI TI-RADS 2019 trong đánh giá nhân giáp

  • PDF.

Bs. Phan Tuấn Kiệt – Khoa CĐHA

AI TI-RADS (Artificial Intelligence Thyroid Imaging Reporting and Data System) là một phân tích dữ liệu và sửa đổi từ ACR TIRADS 2017. Được đưa ra vào tháng 5 năm 2019, AI TI-RADS nhằm đơn giản hóa việc phân loại cũng như tăng độ đặc hiệu trong khi đó vẫn giữ được độ nhạy ở mức cao.

phanloaitirad

Thay đổi AI TI-RADS 2019 so với ACR TI-RADS 2017:

1. Thành phần:

- Nang hoặc nhân dạng bọt biển thì đủ để kết luận lành tình dù có thêm tính chất nào khác.

- Nhân hỗn hợp nhận 0 điểm thay vì 1 điểm.

- Nhân đặc hoặc gần đặc nhận 3 điểm thay vì 2 điểm.

- Không xác định được thành phần 0 điểm thay vì 2 điểm

2. Cấu trúc âm (Hồi âm):

- Đồng âm hoặc tăng âm nhận 0 điểm thay vì 1 điểm.

3. Hình dáng:

- Cao lớn hơn rộng nhận 1 điểm thay vì 3 điểm.

4. Đường bờ:

- Không thay đổi.

5. Vôi hoá:

- Vôi hóa lớn nhận 0 điểm thay vì 1 điểm.

*Mức điểm phân loại và khuyến cáo FNA không đổi

phanloaitirad2

BẢNG PHÂN LOẠI ACR TIRADS 2017

(Bấm vào hình để xem lớn hơn)

 Tirads-tieng-anh

 

 

BẢNG PHÂN LOẠI AI TIRADS 2019

(Bấm vào hình để xem lớn hơn)

AI-TIRADS-tieng-anh-cdhainfo

Nguồn : https://radiopaedia.org/articles/artificial-intelligence-ai-ti-rads

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 20:55

You are here Đào tạo Tập san Y học Phân loại AI TI-RADS 2019 trong đánh giá nhân giáp