• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG HOẶC DD SÁT KHUẨN - ĐEO KHẨU TRANG - GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ. PHẢI COI CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Gãy Rolando

  • PDF.

Bs Lê Xuân Hùng - Khoa Ngoại Chấn thương

rolando

Xem tiếp tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 09:25

You are here Đào tạo Tập san Y học Gãy Rolando