• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Ung thư vùng đầu và cổ (Phần 4)

  • PDF.

Bs Nguyễn Duy Phi Hiệp - Khoa Ung bướu

10.Điều trị:

Việc quản lý điều trị bệnh nhân bị ung thư đầu và cổ là rất phức tạp.Lựa chọn phương thức điều trị phụ thuộc vào giai đoạn và vị trí của bệnh cũng như tình trạng sức khỏe chung của từng bệnh nhân. Nói chung, phẫu thuật hoặc xạ trị là những đơn liệu pháp có hiệu quả cho những bệnh nhân ở giai đoạn đầu (giai đoạn I hoặc II) cho hầu hết các vị trí. Lựa chọn phương thức phụ thuộc vào khả năng chuyên môn của khu vực, sự ưa thích của bệnh nhân và kết quả thực tế. Khoảng 60% bệnh nhân bệnh tiến triển tại chỗ (giai đoạn III, IV, và M0), liệu pháp điều trị đa mô thức được chỉ định. Các liệu pháp này có thể bao gồm phẫu thuật cơ bản với xạ trị bổ trợ (có hoặc không có hóa trị đồng thời), xạ trị có hoặc không có liệu pháp hệ thống đồng thời, và hóa trị tân bổ trợ tiếp theo là xạ trị có hoặc không có liệu pháp hệ thống đồng thời.Các mô hình điều tra nghiên cứu sử dụng một chu kỳ hóa trị liệu tân bổ trợ và dấu ấn sinh học trong việc lựa chọn bệnh nhân cho hóa-xạ trị hoặc phẫu thuật và xạ trị đã được báo cáo cho ung thư hầu họng và thanh quản.

unth

Xem tiếp tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 18:34

You are here Đào tạo Tập san Y học Ung thư vùng đầu và cổ (Phần 4)