• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ tháng 7 năm 2022, Khoa Phụ Sản BVĐK tỉnh Quảng Nam triển khai khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn. Hotline 0235.3821090

Nguy cơ gây tai nạn giao thông ở những bệnh nhân mắc Glaucome

  • PDF.

BS Nguyễn Văn Tuấn - Khoa Mắt

Một nghiên cứu hồi cứu về hồ sơ của cảnh sát cho thấy những người lái xe lớn tuổi mắc bệnh glaucoma có tỷ lệ gây tai nạn giao thông cao hơn so với những lái xe không mắc glaucoma.

Cụ thể, các tổn thương thị trường làm hạn chế tầm nhìn, quan sát trong khi lái xe liên quan nhiều nhất đến va chạm gây tai nạn.

Các nhà điều tra đã sử dụng hồ sơ của cảnh sát Bang Alabama trong hơn 5 năm(10/2008 – 8/2011) để xác định số vụ tai nạn trong số những người trên 70 tuổi. Từ một mẫu của 2000 lái xe,trong đó có 206 người ở nhiều giai đoạn khác nhau của bệnh glaucoma.

Các lái xe mắc glaucoma (n=206) có tỷ lệ gây tai nạn xe hơi cao 1,65 lần (khoảng tin cậy 95%, p=0,002) so với những người không mắc glaucoma sau khi điều chỉnh tuổi, giới và tình trạng tinh thần. Trong số những lái xe mắc glaucoma, người lái xe bị mất thị trường nặng có tỉ lệ gây tai nạn cao hơn (p=0,0027). Trong khi đó không có mối liên quan đáng kể giữa những người có khiếm thị.

glaucome

Thị trường khi lái xe được mô phỏng của 4 người mắc glaucoma. Mỗi bản đồ thị trường lái xe được đặt trên cửa chắn gió, của sổ bên và bảng điều khiển . Những chấm trắng là vị trí cho phép kiểm tra thị trường lái xe và viền giới hạn tầm nhìn của tài xế trong lúc lái xe. Màu ấm là tổn thương thị trường.A,C: Bản đồ thị trường của 2 lái xe bị tổn thương thị trường nặng, những người này có tiền sử gây tai nạn giao thông. B,D: bản đồ thị trường của 2 lái xe không liên quan đến tai nạn giao thông.

Hạn chế của nghiên cứu này là các kết quả được phân tích trên hồ sơ của cảnh sát, không phải là báo cáo của bệnh nhân. Tuy nhiên, những phát hiện này rất quan trong, chúng cung cấp những bằng chứng trực tiếp để sử dụng trong đối thoại với bệnh nhân và người tư vấn về lái xe an toàn. Các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng thông tin này để phân loại và phân tầng bệnh nhân với nguy cơ ít hay nhiều gây tai nạn giao thông.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và nhận thức về tổn thương thị trường trong việc nâng cao an toàn lái xe.

Tài liệu tham khảo:

MiYoung Kwon, PhD., Carrie Huisingh, MPH., et al(2016), Association between glaucoma and at-fault motor vehicle collision involvement in older drivers: A population-based study, American Journal of Opthalmology , 123(1):109-116.

You are here Đào tạo Tập san Y học Nguy cơ gây tai nạn giao thông ở những bệnh nhân mắc Glaucome