• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Xquang trước và sau mổ thay khớp háng

  • PDF.

Bs Lê Xuân Hùng - Khoa ngoại chấn thương

xq

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018 15:26

You are here Đào tạo Tập san Y học Xquang trước và sau mổ thay khớp háng