• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

Capture8

Biện luận kết quả xét nghiệm đông máu

  • PDF.

Khoa huyết học

dongmau

Xem toàn bộ tại đây

 

You are here Đào tạo Tập san Y học Biện luận kết quả xét nghiệm đông máu