• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Điều trị bảo tồn các gãy xương bàn ngón tay bằng nẹp bột

  • PDF.

Bs Trần Phước Việt - Khoa Ngoại CT

NEPBOT1

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 09:23

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Điều trị bảo tồn các gãy xương bàn ngón tay bằng nẹp bột