• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Các phòng chức năng

Các phòng chức năng

  • PDF.

Phòng Điều dưỡng

Phòng Hành chính quản trị

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Vật tư thiết bị Y tế

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

IMG_1896

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 11 2019 14:31

Phòng Tổ chức cán bộ

  • PDF.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM

 

I. NHÂN SỰ QUA CÁC THỜI KỲ:

Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) được thành lập từ khi bệnh viện tiếp quản 1975, sau khi giải phóng thống nhất đất nước. Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc về tổ chức và nhân sự. Thực hiện công tác TCCB, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 7 2024 15:31

Phòng Điều dưỡng

  • PDF.

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Quảng Nam hiện nay được thành lập theo Quyết định số 164/TC-SYT ngày 17 tháng 8 năm 1993 của Sở Y tế Quảng Nam – Đà Nẵng.

Trưởng phòng qua các giai đoạn:

- Năm 1993 – 1998:  Trình Trung Lân

- Năm 1999 – 2001: Nguyễn Thị Ngọc Lang

- Năm 2001 – 2002: Nguyễn Thị Tâm

- Năm 2002 – 2003: Trần Thị Thân

- Năm 2003-2015: Huỳnh Thị Phương Anh

- Năm 2016 đến nay: Nguyễn Thị Phước

 

hdd

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 29 Tháng 9 2022 14:31

Phòng Tài chính kế toán

  • PDF.

I. Giới thiệu chung:

1. Phòng Tài chính – kế toán là một trong 6 phòng chức năng của Bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

1. Nguyễn Văn Thiêm
2. Đoàn Quang Chiến
3. Nguyễn Thị Hạnh Bình

 IMG_2131

Phòng thu và thanh toán viện phí

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 9 2023 17:22

Phòng Hành chính - Quản trị

  • PDF.

I. Lịch sử phát triển

1. Phòng Hành chính - quản trị được thành lập từ khi Bệnh viện tiếp quản năm 1975, đảm nhiệm công tác hậu cần của Bệnh viện. Trải qua các thời kỳ, gồm có các vị lãnh đạo phòng như sau: 

- Bùi Thanh Minh  -  Trưởng phòng (1975 - 1997)
- Lê Văn Sáu          -  Phụ trách phòng (1997 - 2001)
- Phan Đình Liêm   - Trưởng phòng  (2001 - nay)

hcqt

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 02 Tháng 10 2023 11:03

You are here Tổ chức Các phòng chức năng