• Phone:0235.3851.429
 • Hotline:0964091919
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Phân độ gãy liên mấu chuyển xương đùi theo AO

 • PDF.

Bs CKI Trương Văn Sự - Khoa Ngọai CT

1. Phân loại AO

Các tác giả AO chia liên mấu chuyển xương đùi thành 3 nhóm chính A1 – A2 – A3; trong mỗi nhóm chính lại có 3 tiểu nhóm: A1.1;  A1.2; A1.3;…

 gayao1

- Loại A1: Loại gãy đơn giản có một đường gãy chạy từ mấu chuyển lớn đến vỏ xương bên trong gồm 3 dạng sau:

 • A1 – 1: Đường gãy nền cổ mấu chuyển.
 • A1 – 2: Đường gãy liên mấu chuyển
 • A1 – 3: Đường gãy dưới mấu chuyển bé.

 - Loại A2: Loại gãy mấu chuyển có nhiều mảnh rời hướng đường gãy được xác định giống loại A1 nhưng vỏ thân xương bên trong gãy thành 3 mức.

 • A2 – 1: Gãy có một mảnh rời.
 • A2 – 2: Gãy có 2 mảnh rời.
 • A2 – 3: Gãy có nhiều hơn 2 mảnh rời.

- Loại A3: Đường gãy chạy từ vỏ thân xương đùi ngay dưới mấu chuyển lớn chạy vào trong mấu chuyển bé, nếu đường gãy bên ngoài bắt đầu từ dưới mấu chuyển lớn kết thúc bên trong trên mấu chuyển bé thì loại gãy này cũng được xếp vào nhóm A3 (đường gãy chéo ngược)

 • A3 – 1: Đường gãy đơn giản (chéo, chếch lên)
 • A3 – 2: Đường gãy đơn giản (ngang)
 • A3 – 3: Gãy A3 – 1 có kèm gãy mấu chuyển nhỏ.

2. Ý nghĩa lâm sàng của phân độ gãy liên mấu chuyển xương đùi theo AO:

 • A1: Là loại gãy vững dễ nắm chỉnh.
 • A2: Là loại gãy không vững, đặc biệt là A2 – 3.
 • A3: Là loại gãy rất không vững, dễ di lệch, khó nắn chỉnh, hay di lệch khép.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 20 Tháng 3 2014 18:27

You are here Tin tức Y học thường thức Phân độ gãy liên mấu chuyển xương đùi theo AO