• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Triển khai công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

  • PDF.

Căn cứ quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác Bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quản lý Vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp;

Thực hiện Chương trình Phòng chống bệnh nghề nghiệp trong ngành Y tế của tỉnh Quảng Nam năm 2012;

Ngày 07 tháng 08 năm 2012 Trung tâm Y tế Dự phòng Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai các Văn bản pháp quy về công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong ngành Y tế và Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác y tế lao động, bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

atvs1

Để triển khai công tác Vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động, xây dựng Kế hoạch bảo hộ lao động, tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; tổ chức báo cáo theo các biểu mẫu: Báo cáo định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao độngBáo cáo thống kê tai nạn thương tích theo thời gian quy định.

atvs2

atvs3

Phòng KHTH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 20:22

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Triển khai công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp