• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Kết quả đấu thầu mua vải may đồ phục vụ người bệnh và in ấn chỉ phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam - năm 2016

  • PDF.

Phòng HCQT

I - Gói thầu số 1: Mua vải may đồ phục vụ người bệnh

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-SYT ngày 09/06/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vải may đồ phục vụ bệnh nhân cho Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

Đơn vị trúng thầu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam năm 2016 như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phương Hải Nhật

Địa chỉ: 21 Phong Bắc 1, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2. Danh mục hàng hóa và giá trúng thầu

MUASAM1

3. Tổng giá trị trúng thầu: 353.000.000 đồng

Bằng chữ: (Ba trăm năm mươi ba triệu đồng chẵn)

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển và giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2016.

II -  Gói thầu số 2: In ấn chỉ phục vụ công tác chuyên môn

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-SYT ngày 09/06/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn chỉ phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

Đơn vị trúng thầu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam năm 2016 như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu

MUASAM2 

2. Tổng giá trị trúng thầu: 333.971.500 đồng

Bằng chữ: (Ba trăm ba mươi triệu, chín trăm bảy mươi một ngàn năm trăm đồng chẵn.)

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển và giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2016.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 26 Tháng 6 2016 12:43

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Kết quả đấu thầu mua vải may đồ phục vụ người bệnh và in ấn chỉ phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam - năm 2016