• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Kết quả thi kiểm tra tay nghề cho nhân viên mới Chuyên ngành ĐD/NHS/KTV

  • PDF.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 6 2012 14:30

You are here Thông báo của Bệnh viện Kết quả thi kiểm tra tay nghề cho nhân viên mới Chuyên ngành ĐD/NHS/KTV