• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND: Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, kỳ họp thứ 04 với Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND đã thống nhất thông qua Đề án “Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam”. Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.
Mời các bạn xem tại đây:

1. Nghị quyết về mức thu viện phí.  
2. Phụ lục 1: Giá khám bệnh.  
3. Phụ lục 2: Giá giường bệnh.  
4. Phụ lục 3A: Giá dịch vụ kỹ thuật.
5. Phụ lục 3B về giá phẫu thuật.
6. Phụ lục 3B về giá thủ thuật

hdnd

Phòng KHTH
 

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 8 2012 22:44

You are here Khám bệnh Văn bản qui định mới Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND: Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam