• Phone:0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG HOẶC DD SÁT KHUẨN - ĐEO KHẨU TRANG - GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ. PHẢI COI CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Lịch tuần 23 năm 2013

  • PDF.

Ngày 25/01/2013: Đại hội CBVC năm 2013 


Tin mới hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 27 Tháng 1 2013 20:33

You are here Lịch tuần bệnh viện Lịch tuần 23 năm 2013