• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Lịch trực BV

Phân công trực toàn viện - từ 3/06 đến 9/06 năm 2019

  • PDF.

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 02 Tháng 6 2019 07:32

You are here Lịch trực bệnh viện