• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Quy chế thực hiện dân chủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Phòng TCCB

quychedanchu

Xem toàn văn tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 16:29

You are here Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ Quy chế thực hiện dân chủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam