• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Hangman ‘s fracture (gãy cuống cung c2)

  • PDF.

Bs Nguyễn Ngọc Tân - Khoa Ngoại TK

gay cung

Xem tại đây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 22 Tháng 8 2019 18:02

You are here Đào tạo Tập san Y học Hangman ‘s fracture (gãy cuống cung c2)