• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Ung thư phổi

  • PDF.

BS. Nguyễn Thị Hồng Vy -

I. SINH LÝ HỌC

Ung thư phổi tiến triển qua một quá trình nhiều giai đoạn từ biểu mô phế quản bình thường đến loạn sản đến ung thư biểu mô tại chỗ và cuối cùng là ung thư xâm lấn. Những thay đổi này bao gồm việc kích hoạt gen gây ung thư, bất hoạt gen ức chế khối u và mất ổn định gen. Những thay đổi có thể là cả di truyền (thông qua việc xóa hoặc đột biến) và biểu sinh (methyl hóa), dẫn đến thay đổi sự tăng sinh tế bào, biệt hóa và sự chết tế vào. Đột biến trong nhiều gen ức chế khối u và gen gây ung thư có liên quan đến sự phát triển của NSCLC. Một tập hợp nhỏ của các đột biến soma là rất cần thiết cho quá trình gây ung thư phổi và tiến triển khối u và mang lại lợi thế tăng trưởng có chọn lọc cho tế bào ung thư. Các tế bào ung thư thường bị thu hút bởi các hoạt động liên tục của các gen đột biến soma này để duy trì kiểu hình ác tính của chúng.

P53 có liên quan đến sửa chữa DNA, phân chia tế bào, sự chết tế bào và điều hòa tăng trưởng. Trong điều kiện bình thường, sản xuất P53 tăng khi thiệt hại DNA xảy ra. Lượng P53 tăng lên gây ra sự bắt giữ chu kỳ tế bào trong pha G1, cho phép sửa chữa DNA. Nếu tồn tại xóa P53 hoặc đột biến, việc bắt G1 không đạt được và tế bào bất thường tiến hành pha S, tiếp tục phân chia và lan truyền thiệt hại di truyền. Đột biến ở P53 được tìm thấy trong 50% Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ.

kphoi

Xem tiếp tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 21:57

You are here Đào tạo Đào tạo nhân viên BV Ung thư phổi