• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Kỹ thuật thay khớp vai

  • PDF.

Bs Dương Nguyễn Lộc - Khoa ngoại chấn thương

thaykhopvai

Xem tại đây

You are here Đào tạo Tập san Y học Kỹ thuật thay khớp vai