• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Siêu âm đánh giá tổn thương khu trú tuyến giáp

  • PDF.

satuyengiap

Xem tại đây

You are here Đào tạo Tập san Y học Siêu âm đánh giá tổn thương khu trú tuyến giáp