• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Vết thương bàn tay

  • PDF.

Bs CKII Nguyễn Tam Thăng - Khoa Ngoại CT

Trong chấn thương bàn tay, vết thương hở bàn tay gây đau và mất máu cho bệnh nhân vì vậy cần điều trị cấp cứu. người đầu tiên cấp cứu có thể là bác sĩ gia đình, hoặt một cơ sở điều trị cấp cứu ban đầu không phải là phẫu thuật viên bàn tay. Bác sĩ lâm sàng cần hiểu sự quan trọng của việc điều trị là nhanh chóng và phải dứt khoát với mỗi vết thương. Những tổn thương nặng cần phải điều trị ở đơn vị chuyên khoa. Tuy nhiên, những vết thương nhỏ cũng rất quan trọng. nhiều vết thương có thể tổn thương những cấu trúc ở sâu đi kèm. Đòi hỏi bác sĩ lâm sàng cần phải có những kiến thức cơ bản về bàn tay để có thể có những đánh giá thích hợp

bantay1

Xem tiếp tại đây

Trong chấn thương bàn tay, vết thương hở bàn tay gây  đau và mất máu cho bệnh nhân vì vậy cần điều trị cấp cứu. người đầu tiên cấp cứu có thể là bác sĩ gia đình, hoặt một cơ sở điều trị cấp cứu ban đầu không phải là phẫu thuật viên bàn tay. Bác sĩ lâm sàng cần hiểu sự quan trọng của việc điều trị là nhanh chóng và phải dứt khoát với mỗi vết thương. Những tổn thương nặng cần phải điều trị ở đơn vị chuyên khoa. Tuy nhiên, những vết thương nhỏ cũng rất quan trọng. nhiều vết thương có thể tổn thương những cấu trúc ở sâu đi kèm. Đòi hỏi bác sĩ lâm sàng cần phải có những kiến thức cơ bản về bàn tay để có thể có những đánh giá thích hợp

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 4 2016 16:15

You are here Đào tạo Tập san Y học Vết thương bàn tay