• Phone:0235.3851.429
 • Hotline:0964091919
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Nhân một trường hợp che phủ khuyết hổng phần mềm vùng chẩm sau bỏng điện bằng vạt cơ thang

 • PDF.

Bs CKI Nguyễn Minh Tú - Khoa Ngọai CT

I. ĐẠI CƯƠNG:

Vạt cơ thang đầu tiên được giới thiệu bởi Demengasso và Piazza từ 1979  được sử dụng cho đến nay, chỉ định trong các trường hơp che phủ khuyết hổng phần mềm vùng đầu, mặt, cổ với tỷ lệ thành công lớn, ít biến chứng và thẩm mỹ cao.

1. Giải phẫu cơ thang: Cơ thang là cơ lớn, nằm nông ở lưng gồm có 3 bó.

- Bó trên: Từ ụ chẩm ngoài, 1/3 trong đường gáy trên,dây chằng gáy, bám tận bờ sau  1/3 ngoài xương đòn, cấp máu bởi động mạch chẩm và nhánh xuyên của động mạch cột sống

- Bó giữa: Từ mỏm gai 7 đốt sống cổ C1 đến C7 và 3 đốt sống ngực T1, T2, T3 bám tận bờ trong mỏm cùng vai và bờ sau gai vai, cấp máu bởi nhánh xuyên của động mạch cổ ngang

- Bó dưới: Từ mỏm gai T4 đến T12 chạy ra ngoài đến gần xương vai và bám vào lớp cân mạc, cấp máu bởi động mạch lưng vai và nhánh xuống của động mạch cổ ngang

minhtu1

Hình 1.1 Giải phẩu cơ thang

2. Cấp máu cho chơ thang

- Nhánh xuống của ĐM cổ ngang (nhánh của ĐM cổ ngang –xuất phát từ ĐM thân giáp cổ), chui ra ngay bờ trên cơ trám bé chạy dọc theo cơ thang,cấp máu khoảng 80% cơ thang

- ĐM lưng vai, nhánh của ĐM dưới đòn ,cấp máu khoảng 20%

minhtu2

Hình 1.2. Giải phẩu mạch máu cơ thang

3. Giới hạn và kích thước của vạt

 • Bờ trong vạt   :đường dọc sau
 • Bờ ngoài vạt   :bờ cạnh sống xương vai
 • Bờ trên vạt      :điểm giữa xương vai
 • Bờ dưới vạt     :điểm giữa đỉnh xương vai –sau trên mào chậu
 • Kích thước :tùy theo tôn thương và có thể đạt tới 20 x10 cm

4. Chỉ định

Vạt cơ thang chỉ định trong các trường hợp khuyết hổng phần mềm vùng :

Đầu, Mặt, Cổ, Khoang miệng, Nách,  Vai

II. GIỚI THIỆU BỆNH NHÂN

 • Bênh nhân : NGUYỄN VĂN CƯỜNG – 17t
 • Địa chỉ       : Tiên Phước – Quảng Nam
 • Chẩn đoán vào viện :Khuyết hổng phần mềm vùng chẩm sau bỏng điện ngày thứ 10

minhtu4

Hình 2.1. Hình ảnh bệnh nhân trước mổ

minhtu5

Hình 2.2. Hình ảnh bệnh nhân trong mổ

minhtu6

Hình 2.3. Hình ảnh bệnh nhân sau mổ 1 ngày

minhtu7

Hình 2.4. Hình ảnh bệnh nhân sau mổ 1 tuần

III. KẾT LUẬN

Trong điều kiện vạt vi phẫu chưa phát triển, những trường hợp mất phần mềm lớn vùng đầu mặt cổ không thể che phủ bằng vạt tại chỗ, vạt cơ thang là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi vì các yếu tố sau:

 • Kích thước lớn, cuống mạch dài
 • Ít ảnh hưởng chức năng của vai
 • Dễ thực hiện, tỉ lệ sống cao
 • Vị trí lấy vạt có thể khâu da thì đầu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 3 2014 12:41

You are here Đào tạo Đề tài NCKH Nhân một trường hợp che phủ khuyết hổng phần mềm vùng chẩm sau bỏng điện bằng vạt cơ thang