• Phone:0235.3851.429
  • Hotline:0964091919
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Đánh giá kết quả nắn bó bột gãy kín thân 2 xương cẳng tay ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

KTV Lương Văn Phụng
Khoa Ngoại Chấn Thương-Thần Kinh

Xem toàn văn tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 09 Tháng 12 2012 19:18

You are here Đào tạo Đề tài NCKH Đánh giá kết quả nắn bó bột gãy kín thân 2 xương cẳng tay ở trẻ em tại BVĐK tỉnh Quảng Nam