• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Nhân ngày quốc tế Chữ thập đỏ 8/5, giới thiệu vài nét về Hội chữ thập đỏ Việt Nam và hoạt động của Đoàn Thầy thuốc tình nguyện tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

Bs CKII Trần Giám - Khoa TMH

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; là tổ chức xã hội của quần chúng và tổ chức bổ trợ Chính phủ trong công tác nhân đạo; có nhiệm vụ trực tiếp trợ giúp và vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương; giúp họ cải thiện cuộc sống về vật chất, tinh thần và vươn lên trong cuộc sống.

chuthado1

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hòa bình – hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động trên 7 lĩnh vực:

  • Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Sơ cấp cứu ban đầu
  • Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác
  • Tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa
  • Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
  • Tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế:

1. Nhân đạo: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ với mong muốn giúp đỡ không phân biệt những người bị thương trên chiến trường, luôn nỗ lực với khả năng quốc gia và quốc tế của mình để ngăn ngừa và giảm bớt đau thương cho nhân loại bất cứ ở nơi đâu. Mục đích của phong trào là để bảo vệ tính mạng-sức khỏe cho con người, đảm bảo tôn trọng nhân phẩm; phong trào giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác, hữu nghị, hòa bình bền vững giữa các dân tộc.

2. Vô tư: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt dân tộc, giống nòi, tôn giáo, tầng lớp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá nhân và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất.

3. Trung lập: Phong trào không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc không tham dự vào các vấn đề mâu thuẫn về chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng.

4. Độc lập: Phong trào hoàn toàn độc lập; các Hội chữ thập đỏ của các quốc gia, trong khi trợ giúp cho chính phủ của mình về các hoạt động nhân đạo, vừa tuân theo luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải duy trì quyền tự chủ để có thể hoạt động phù hợp với những nguyên tắc của Phong trào.

5. Tự nguyện: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, không dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được mục đích.

6. Thống nhất: Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội mở rộng đối với tất cả mọi người, và tiến hành sức mạnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ.

7. Toàn cầu: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là tổ chức rộng rãi có phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội chữ thập đỏ ở các quốc gia đều bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và có nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau. 

Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng nam đã chỉ đạo Sở Y tế và Hội chữ Thập đỏ tỉnh thành lập Đoàn Thầy thuốc tình nguyện tỉnh trực thuộc Hội, có 24 thành viên y-bác sỹ, dược sỹ. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng nam có 2 Bác sỹ tham gia, theo quyết định 190/QĐ – CTĐQNa ngày 20 /7/ 2010 đã phân công Bác sỹ Trần Giám làm trưởng đoàn, phụ trách về chuyên môn.

Đoàn Thầy thuốc tình nguyện hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam, đã khám cấp thuốc cho trên 12.000 người tại các huyện: Trà My, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành, Thăng Bình, Phước Sơn, Giằng… Đặc biệt đã tham gia tổng diễn tập chống thảm họa động đất ở Trà My năm 2013 đạt kết quả tốt. Hội cũng đã phối hợp với các đoàn tài trợ, khám, cấp phát thuốc cho người dân vùng bị bão lụt tại Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành… . Các thành viên trong đoàn còn đóng góp tiền để mua thêm đường, sữa, vật dụng,… cho người nghèo.

chuthado

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Quảng Nam

chuthado2

Tham gia tổng diễn tập chống thảm họa động đất ở Nam Trà My năm 2013

chuthado4

 Khám bệnh cho người dân vùng bị bão lụt

chuthado3

Cấp phát thuốc

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 10 Tháng 5 2014 13:40

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Nhân ngày quốc tế Chữ thập đỏ 8/5, giới thiệu vài nét về Hội chữ thập đỏ Việt Nam và hoạt động của Đoàn Thầy thuốc tình nguyện tỉnh Quảng Nam