• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Từ tháng 7 năm 2022, Khoa Phụ Sản BVĐK tỉnh Quảng Nam triển khai khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn. Hotline 0235.3821090

Tập huấn Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

  • PDF.

Phòng Điều Dưỡng

Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/4/2012 của Bộ Y tế được cấu trúc theo khuôn mẫu chung của điều dưỡng khu vực Châu Á Thái Bình Dương và ASEAN để đáp ứng yêu cầu của khu vực và để dễ so sánh với chuẩn năng lực điều dưỡng các nước. Ngoài ra việc xây dựng Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam còn với mục đích tăng cường chất lượng Điều dưỡng và làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo, sử dụng nguồn nhân Điều dưỡng có hiệu quả.

Tài liệu chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam được cấu trúc thành 3 lĩnh vực, 25 tiêu chuẩn và 110 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực thể hiện một chức năng cơ bản của người điều dưỡng, đó là: Năng lực thực hành, Quản lý chăm sóc và phát triển nghề. Luật pháp và Đạo đức Điều dưỡng.  

Mỗi tiêu chuẩn thể hiện một phần của lĩnh vực và bao hàm một nhiệm vụ của người điều dưỡng.

Mỗi tiêu chí là một thành phần của tiêu chuẩn, một tiêu chí có thể áp dụng chung cho các tiêu chuẩn và các lĩnh vực.

Trong năm 2012, Bệnh viện đã giới thiệu Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam đến tận các khoa phòng.

Ngày 26/6/2013 Phòng Điều dưỡng tổ chức tập huấn lại cho 120 học viên là ĐD/NHS/ KTV hiểu rõ, thấm nhuần và thực hiện được các nội dung đã nêu.
.
chuan_nang_luc1
.
Tập huấn nội dung Chuẩn năng lực Điều dưỡng cho ĐD/NHS/KTV

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 7 2013 19:11

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Tập huấn Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam