• Phone: 0235.3851.429
  • Hotline: 19009095
  • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Quyết định về việc chọn logo và slogan của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

  • PDF.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 18.01.1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Việt Nam;

Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng Quản lý chất lượng và CBVC Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam ngày 26 tháng 9 năm 2017;

Theo đề nghị của ông (bà) trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn mẫu biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) của tác giả Trương Duy Nghĩa – Khoa Nội Tim mạch làm biểu trưng (logo) và khẩu hiệu chuẩn để sử dụng trong các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (thông tin chi tiết đính kèm)

 Điều 2. Biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) này được sử dụng chính thức trong các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2017 và thay thế cho biểu trưng sử dụng trước đây.

Điều 3. Đề nghị các khoa phòng, cá nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam sử dụng biểu trưng và khẩu hiệu này theo đúng thiết kế để hình ảnh biểu trưng và khẩu hiệu được chuẩn xác và thống nhất.

Điều 4. Các khoa phòng, cá nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

logo

Xem toàn văn quyết định và ý nghĩa logo,slogan tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 08:59

You are here Tin tức Tin hoạt động BV Quyết định về việc chọn logo và slogan của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam